EUs gruppeunntak

EU`s gruppeunntak sikrer
valgfrihet og konkurranse
EU-forskrift 1400/2002/EC om gruppeunntak i
bilbransjen sikrer bileieres rett til selv å velge
verksted og deler for vedlikehold og reparasjoner.
Forskriften skal skape økt konkurranse ved å
regulere distribusjons- og serviceavtaler for motorkjøretøy.
Reglene trådte i kraft 1. oktober 2002 og
gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen.
Prinsippene gjelder i første rekke den 5-årige
reklamasjonsretten som Forbrukerkjøpsloven gir,
men også bilprodusentenes tilleggsgarantier.
Bilprodusentene har ikke anledning til å gjøre
garantier betinget av at bare merkeverksteder
utfører service og reparasjoner, eller at det kun
brukes reservedeler av deres eget merke.
Reklamasjons- og garantirett gjelder selv om det er benyttet uavhengig verksted og/eller andre reservedeler av samme standard og kvalitet.


 Bergen Auto AS Kokstaddalen 5  -    Telefon: 55 98 21 80  Faks: 55 98 18 16