Bergens Auto AS har mange låne biler for dere som kunder.
Vi strekker oss for at dere som kunder fortsatt skal ha full fleksibilitet selv om bilen deres er på verksted.
Drop bilen av hos oss og vi står klar med en lånebil til deg. Enkelt og greit

 Bergen Auto AS Kokstaddalen 5  -    Telefon: 55 98 21 80  Faks: 55 98 18 16